You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Tywydd S4C Weather for iPad

Welcome to the S4C weather App for iPad, a fully bilingual description of its features are detailed below

Welcome to the S4C weather App for iPad, a fully bilingual description of its features are detailed below

Tywydd S4C Weather for iPad

by Tinopolis
Tywydd S4C Weather for iPad
Tywydd S4C Weather for iPad

What is it about?

Welcome to the S4C weather App for iPad, a fully bilingual description of its features are detailed below.

Tywydd S4C Weather for iPad

App Details

Version
1.0.1
Rating
(14)
Size
54Mb
Genre
Weather Utilities
Last updated
May 3, 2014
Release date
January 30, 2013
More info

App Store Description

Welcome to the S4C weather App for iPad, a fully bilingual description of its features are detailed below.
Croeso i ap Tywydd S4C i'r iPad, mae disgrifiad manwl dwyieithog o’r holl nodweddion wedi eu nodi isod.

S4C Weather provides broadcast bulletins and online weather services for UK national broadcaster S4C. Our service offers the UK’s highest resolution forecasting which is now available for your iPad.
Using clear and simple graphics you will be able to receive forecast information at a 1km level, the most local weather forecasting currently available. That means when you search for a location or post code you will receive the forecast for that exact place. It is weather forecasting at street level.

Features
Current weather conditions for any world location. (UK time only).

24 hour and 15 day forecasts using the latest hyper-local 1km weather data (UK & Western Europe). (UK time only).

Search for weather data by postcode or by location name .

Save your favourite locations at a touch of a button; home, work, family, holiday destinations.

Easy clear interface with full screen background videos of the weather in the selected location.


Mae Tywydd S4C yn darparu bwletinau ar-sgrin ac ar-lein i S4C. Gwasanaeth Tywydd S4C yw’r darlledwr cyntaf yn y Deyrnas Unedig i wneud defnydd o system ddarogan 1km, golyga hyn bod ein rhagolygon ar flaen y gad, ac mae bellach ar gael ar eich iPad.
Felly, pan yn chwilio am leoliad neu gôd post byddwch yn derbyn rhagolygon ar gyfer yr union leoliad a ddewiswyd gennych. Dyma ragolygon ar lefel stryd.

Nodweddion
Tywydd cyfredol ar gyfer unrhyw leoliad yn y byd (Amser y Deyrnas Unedig yn unig).

Rhagolygon 24 awr a 15 niwrnod yn defnyddio’r data tywydd 1km diweddaraf (y Deyrnas Unedig a Gorllewin Ewrop). (Amser y Deyrnas Unedig yn unig).

Chwilio am ddata tywydd gyda chôd post neu enw lle.

Cadw eich hoff leoliadau ar flaen eich bysedd: cartref, gwaith, teulu a chyrchfannau gwyliau.

Rhyngwyneb clir a syml gyda fideo cefndirol o’r tywydd ar gyfer y lleoliad a ddewiswyd.

Er Gwybodaeth: Defnyddir data mapio a gyflenwir gan Microsoft yn yr Ap hon, felly ar brydiau bydd enwau a geiriau Saesneg yn ymddangos. Rydym ar hyn o bryd yn cydweithio â Microsoft er mwyn gwella’r ddarpariaeth o’r Gymraeg o fewn yr Ap.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.