You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type

Bộ gõ Tiếng Việt hỗ trợ cả 2 kiểu gõ Telex và VNI với khả năng thực thi mạnh mẽ, hiệu suất cao được phát triển với khả năng đoán từ và học hỏi từ được gõ từ phía người sử dụng

Bộ gõ Tiếng Việt hỗ trợ cả 2 kiểu gõ Telex và VNI với khả năng thực thi mạnh mẽ, hiệu suất cao được phát triển với khả năng đoán từ và học hỏi từ được gõ từ phía người sử dụng

VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type

by Pham Trung Dung
VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type
VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type
VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type

What is it about?

Bộ gõ Tiếng Việt hỗ trợ cả 2 kiểu gõ Telex và VNI với khả năng thực thi mạnh mẽ, hiệu suất cao được phát triển với khả năng đoán từ và học hỏi từ được gõ từ phía người sử dụng.

VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type

App Details

Version
1.8.1
Rating
(287)
Size
64Mb
Genre
Utilities Productivity
Last updated
March 23, 2017
Release date
April 13, 2016
More info

VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type is FREE but there are more add-ons

  • $0.99

    Mua 100 Xu với $0.99

  • $1.99

    Mua 250 Xu với $1.99

  • $2.99

    Mua 400 Xu với $2.99

App Screenshots

VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type screenshot-0
VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type screenshot-1
VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type screenshot-2
VKey - Gõ Tiếng Việt với Swipe-to-type screenshot-3

App Store Description

Bộ gõ Tiếng Việt hỗ trợ cả 2 kiểu gõ Telex và VNI với khả năng thực thi mạnh mẽ, hiệu suất cao được phát triển với khả năng đoán từ và học hỏi từ được gõ từ phía người sử dụng.

Một số tính năng nổi bật của VKey:

- Đoán / gợi ý từ theo ngữ cảnh
- Swipe-to-type : hỗ trợ nhập liệu bằng cử chỉ
- Học theo thói quen của người dùng để đưa từ gợi ý chính xác
- Đồng bộ gợi ý từ qua iCloud
- Cho phép xóa các từ đã học
- Hỗ trợ Emoji đầy đủ cho iOS 10
- Telex + VNI với khả năng tùy biến theo Tiếng Việt để tránh gõ sai
- Gõ tắt với tùy chỉnh người dùng
- Thay đổi giao diện / âm thanh
- Trượt trên phím cách để di chuyển con chỏ
- Cung cấp nhiều tùy chỉnh để tối ưu hóa bộ gõ

* VKey cần bạn mở "Full access" nếu bạn muốn sử dụng themes / âm gõ phím / Chức năng học & gợi ý từ. VKey không lưu trữ bất kể thông tin nào từ người dùng.

________________

VKey is a Vietnamese keyboard (input method). It supports two typing methods in Vietnamese are Telex and VNI. VKey is a most powerful keyboard which can suggest to user the best next word during typing. It also learns your typing habit and adapts to you.

Here are some awesome features:

- Suggest next word and word prediction base on context
- Learns and adapts to you
- Synchronize words on iCloud
- Manually delete sensitive words by longpressing on suggested words
- Supported Swipe to type
- Fully supported Emoji iOS 10
- Telex and VNI input methods and keyboard layout adjusts to Vietnamese for avoiding mistyping
- Abbreviation for texting
- Changing themes and typing sound
- Swiping on the space bar to move cursor.
- Supports many more options to bring up to you the best experience.

* VKey requires you to Allow Full access for using themes , typing sounds and word prediction feature. VKey don't collect any typing data from you

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.