You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
winbank Mobile Albania

Tirana Bank ka krijuar aplikacionin Winbank Mobile” për iphone, në mënyrë që ju mund të kryeni transaksionet tuaja bankare të qetë dhe të sigurtë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

Tirana Bank ka krijuar aplikacionin Winbank Mobile” për iphone, në mënyrë që ju mund të kryeni transaksionet tuaja bankare të qetë dhe të sigurtë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

winbank Mobile Albania

by Piraeus Bank S.A.
winbank Mobile Albania
winbank Mobile Albania
winbank Mobile Albania

What is it about?

Tirana Bank ka krijuar aplikacionin Winbank Mobile” për iphone, në mënyrë që ju mund të kryeni transaksionet tuaja bankare të qetë dhe të sigurtë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

winbank Mobile Albania

App Details

Version
1.2.1
Rating
(1)
Size
10Mb
Genre
Finance Business
Last updated
May 13, 2019
Release date
July 11, 2012
More info

App Screenshots

winbank Mobile Albania screenshot-0
winbank Mobile Albania screenshot-1
winbank Mobile Albania screenshot-2
winbank Mobile Albania screenshot-3
winbank Mobile Albania screenshot-4

App Store Description

Tirana Bank ka krijuar aplikacionin Winbank Mobile” për iphone, në mënyrë që ju mund të kryeni transaksionet tuaja bankare të qetë dhe të sigurtë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.
Aplikacioni Winbank Mobile ju lejon të:

•Merrni informacione mbi gjendjen dhe transaksionet e llogarive dhe kartave tuaja
•Keni një analizëtë detajuar të kredive tuaja
•Transferoni para në për llogari
•Transferoni para tek të gjitha Palët e Treta (-të bankave të tjera në Shqipëri dhe Europë)
•Paguani Kartën tuaj të Kreditit
•Kryeni pagesa si: AMC, Vodafone dhe CEZ
•Të gjeni ATM-të dhe Degët në hartë
•Kontaktoni Tirana Bank me e-mail ose telefon

Për të hyë në Mobile Banking, ju duhet të fusni kredencialet tuaja të Winbank. Në qoftë se ju nuk keni kredenciale, mund të vizitoni çdo degë të Tirana Bank dhe i merrni ato në vend.
Për më shumë informacion, ju lutemi të na kontaktoni në:

- Email: [email protected]
- Tel: +355 4 2277700

Tirana Bank has created the application Winbank Mobile for your iphone, so you can do your banking transactions comfortably & safely 24 hours a day, 7 days a week.
Winbank mobile application allows you to:

•Get information on balances and transactions of your accounts and cards
•Have a detailed analysis of your loans
•Transfer money to accounts
•Transfer money to any Third Party (of other Albanian or European Banks)
•Pay Credit Cards
•Execute payments such as: AMC, Vodafone and CEZ
•Locate ATMs and Branches on maps
•Contact Tirana Bank by email or telephone

For your mobile banking access, just enter your winbank we banking set of credentials. If you don’t have one, you can visit any Tirana Bank branch and receive them ON THE SPOT.
For further information, please contact us via:

- Email: [email protected]
- Tel: +355 4 2277700

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.