You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Znaczki WOŚP 25 lat

English version below

English version below

Znaczki WOŚP 25 lat

by Pawel Klarkowski
Znaczki WOŚP 25 lat
Znaczki WOŚP 25 lat
Znaczki WOŚP 25 lat

What is it about?

English version below.

Znaczki WOŚP 25 lat

Znaczki WOŚP 25 lat has stickers

like these

Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-0
Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-1
Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-2
Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-3
Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-4
Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-5
Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-6

Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-7
Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-8
Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-9
Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-10
Znaczki WOŚP 25 lat messages sticker-11
and more
AT&T
08:34
Alexander

App Details

Version
1.1
Rating
NA
Size
6Mb
Genre
Stickers People Celebrations Lifestyle
Last updated
December 19, 2016
Release date
December 5, 2016
More info

App Store Description

English version below.

Znaczki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - przygotowane przez fundację z okazji 25 rocznicy, lecz nie wydane przez pocztę.

Dzięki tej apce możesz je wysyłać do przyjaciół i znajomych w iMessage jako nalepki i przypominać, że Orkiestra gra do końca świata i jeden dzień dłużej!

Właścicielem wzorów znaczków jest WOŚP. Wzory użyte do celu niekomercyjnego, za publiczną zgodą Jurka Owsiaka.
----------------------------------------------
The Great Orchestra of Christmas Charity stamps - prepared by the foundation on its 25th anniversary, but not published by the postal service.

This app will allow you to send them to your friends in iMessage as stickers and remind them that the Orchestra plays until the end of the world and one day more!

The owner of the stamps' projects is the GOCC foundation (WOSP). Images of the stamps used for non-commercial purpose with public consent of Jurek Owsiak (President of the Foundation Board).