You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Čítačka

Aplikácia Čítačka je určená pre klientov Tatra banky, ktorí majú aktivovanú službu Internet banking a používajú mobilné zariadenia s operačným systémom iOS od verzie 7

Aplikácia Čítačka je určená pre klientov Tatra banky, ktorí majú aktivovanú službu Internet banking a používajú   mobilné zariadenia s operačným systémom iOS od verzie 7

Čítačka

by Tatra banka, a.s.
Čítačka
Čítačka
Čítačka

What is it about?

Aplikácia Čítačka je určená pre klientov Tatra banky, ktorí majú aktivovanú službu Internet banking a používajú mobilné zariadenia s operačným systémom iOS od verzie 7.0. Slúži na generovanie kódov pre vstup do Internet bankingu, na potvrdzovanie platieb a aktiváciu aplikácií Tatra banky. Zároveň podporuje funkcionalitu snímania QR kódu, ktorý je generovaný v Internet bankingu a umožňuje tak získať potvrdzovací kód bez nutnosti prepisovania údajov do aplikácie.

Čítačka

App Details

Version
2.0.1
Rating
NA
Size
16Mb
Genre
Finance Business
Last updated
April 25, 2019
Release date
May 19, 2012
More info

App Screenshots

Čítačka screenshot-0
Čítačka screenshot-1
Čítačka screenshot-2
Čítačka screenshot-3
Čítačka screenshot-4

App Store Description

Aplikácia Čítačka je určená pre klientov Tatra banky, ktorí majú aktivovanú službu Internet banking a používajú mobilné zariadenia s operačným systémom iOS od verzie 7.0. Slúži na generovanie kódov pre vstup do Internet bankingu, na potvrdzovanie platieb a aktiváciu aplikácií Tatra banky. Zároveň podporuje funkcionalitu snímania QR kódu, ktorý je generovaný v Internet bankingu a umožňuje tak získať potvrdzovací kód bez nutnosti prepisovania údajov do aplikácie.

Čítačka je autorizačný a autentifikačný nástroj rovnocenný so štandardným nástrojom Karta a čítačka, poskytuje rovnaké funkcie (bez potreby zadávať PIN ku karte pri každej operácii) a je tiež rovnako bezpečná.
Aplikácia pre svoje fungovanie nevyžaduje aktívne dátové ani hlasové služby a nezasiela žiadne SMS správy.

Čítačku je možné aktivovať prostredníctvom konfiguračnej SMS, ktorá je zasielaná telefonickou službou DIALOG Live alebo nasnímaním QR kódu vygenerovaného v Internet bankingu Tatra banky v časti „Nastavenia – Čítačka“, prípadne v pobočke Tatra banky.
V priebehu aktivácie aplikácia vyzve na nastavenie prihlasovacieho hesla, ktorého doba exspirácie závisí od jeho zložitosti.

Kompletné informácie ako aj podmienky používania Čítačky sú uvedené na www.tatrabanka.sk.

*********

Application Čítačka (Reader) is intended to Tatra banka clients with activated Internet banking service who are using mobile devices with iOS 7.0 and higher version. Application generates authorization codes for Internet banking login, payment confirmation and activation of Tatra banka's applications. It also supports the functionality of scanning the QR code that is generated in Internet banking and by this way it enables to get a confirmation code without the necessity of copying data to the application.

This application is equivalent to Card and Reader authentication and authorization device with the same functionalities (without necessity of entering PIN code for every transaction) and with the same security.
Application does not require any data, voice or SMS services actived on the device.

Application activation is possible by means of configuration SMS, which can be sent by call centre DIALOG Live or by scanning the QR code generated in Internet banking in section “Settings - Čítačka”, eventually in a branch of Tatra banka.
During the activation, application asks to set the login password. Expiration time of password depends on its complexity.

Comprehensive information and conditions for Čítačka (Reader) usage may be found on www.tatrabanka.sk.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.