You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
e-Polkowice

Aplikacja „e-polkowice” zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru Gminy Polkowice

Aplikacja „e-polkowice” zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru Gminy Polkowice

e-Polkowice

by GISPartner Sp. z o.o.
e-Polkowice
e-Polkowice
e-Polkowice

What is it about?

Aplikacja „e-polkowice” zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru Gminy Polkowice.

e-Polkowice

App Details

Version
3.2
Rating
NA
Size
58Mb
Genre
Dienstprogramme Navigation
Last updated
October 4, 2018
Release date
October 4, 2018
More info

App Screenshots

e-Polkowice screenshot-0
e-Polkowice screenshot-1
e-Polkowice screenshot-2
e-Polkowice screenshot-3

App Store Description

Aplikacja „e-polkowice” zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru Gminy Polkowice.
Umożliwia ona:
• zgłaszanie uwag do przestrzeni publicznej
• wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej, działek ewidencyjnych, punktów adresowych
• dodawanie zdefiniowanych usług WMS
• rejestrowanie trasy wraz z jej zapisem do formatu KML
• udostępnianie swojej lokalizacji na portalach społecznościowych
• wskazywanie punktu na podstawie współrzędnych
• pomiary długości lub powierzchni na mapie

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

The e-Polkowice application provides access to data and spatial services from the Polkowice Commune.
It allows:
• reporting comments to public space
• marking places worth recommending
• searching for points of interest, registration plots, address points
• adding defined WMS services
• recording the route along with its recording in KML format
• sharing your location on social networks
• point display based on coordinates
• length or surface measurements on the map

Disclaimer:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.