You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
MIIP Mobile

MIIP Mobile provides access to spatial dataset services of Małopolskie Voivodeship

MIIP Mobile provides access to spatial dataset services of Małopolskie Voivodeship

MIIP Mobile

by GISPartner Sp. z o.o.
MIIP Mobile
MIIP Mobile
MIIP Mobile

What is it about?

MIIP Mobile provides access to spatial dataset services of Małopolskie Voivodeship.

MIIP Mobile

App Details

Version
3.2
Rating
(3)
Size
44Mb
Genre
Navigation Utilities
Last updated
March 12, 2018
Release date
January 18, 2014
More info

App Screenshots

MIIP Mobile screenshot-0
MIIP Mobile screenshot-1
MIIP Mobile screenshot-2
MIIP Mobile screenshot-3

App Store Description

MIIP Mobile provides access to spatial dataset services of Małopolskie Voivodeship.
Application functionality:
a.Viewing MIIP tiled services – displaying maps provided by tiled spatial data services,
b.Map window navigation – pan, zoom out, zoom in map contents,
c.Using GPS signal –registering and saving path, zoom in to current position, dynamic map pan based on change of location,
d. Search for addresses and geographical objects,
e.Line and area measurement.

Disclaimer:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.


Aplikacja 'MIIP Mobile' zapewnia dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych z obszaru Województwa Małopolskiego.
Funkcjonalności aplikacji:
a.przeglądanie usług kafelkowanych MIIP – wyświetlanie mapy udostępnianej przez kafelkowane usługi danych przestrzennych,
b.nawigacja w oknie mapy – przesuwanie, pomniejszanie, powiększanie widoku mapy,
c.wykorzystanie sygnału GPS - rejestrowanie i zapisywanie trasy, zbliżanie do aktualnej lokalizacji, dynamiczne przesuwanie mapy na podstawie zmieniającej się lokalizacji,
d. wyszukiwanie adresów i obiektów geograficznych,
e.pomiary długości i powierzchni na mapie.

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.