You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game

Mae Guto Nyth Brân yn ap ac yn adnodd arlein RHAD AC AM DDIM ar gyfer athrawon a disgyblion (5-11 oed)

Mae Guto Nyth Brân yn ap ac yn adnodd arlein RHAD AC AM DDIM ar gyfer athrawon a disgyblion (5-11 oed)

Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game

by Splinter C Ltd
Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game
Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game
Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game

What is it about?

Mae Guto Nyth Brân yn ap ac yn adnodd arlein RHAD AC AM DDIM ar gyfer athrawon a disgyblion (5-11 oed). Bydd yr ap yn datblygu sgiliau iaith Gymraeg mewn ffordd ddiddorol a hwyliog. Yn gefndir i'r gêm mae Guto Nyth Brân, yr athletwr chwedlonol o ardal Pontypridd yn y 18fed ganrif.

Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
477Mb
Genre
Education
Last updated
December 14, 2015
Release date
December 14, 2015
More info

App Screenshots

Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game screenshot-0
Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game screenshot-1
Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game screenshot-2
Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game screenshot-3
Guto Nyth Brân - Gêm Gymraeg i Ysgolion Cynradd / Primary Schools’ Welsh Language Game screenshot-4

App Store Description

Mae Guto Nyth Brân yn ap ac yn adnodd arlein RHAD AC AM DDIM ar gyfer athrawon a disgyblion (5-11 oed). Bydd yr ap yn datblygu sgiliau iaith Gymraeg mewn ffordd ddiddorol a hwyliog. Yn gefndir i'r gêm mae Guto Nyth Brân, yr athletwr chwedlonol o ardal Pontypridd yn y 18fed ganrif.

Datblygwyd y gêm ar y cyd â Llywodraeth Cymru, arbenigwyr iaith Gymraeg, datblygwyr Red Ninja a disgyblion ac athrawon o:

Ysgol Maelgwn, Cyffordd Llandudno, Ysgol Gynradd Gymunedol Woodlands, Cwmbrân ac Ysgol Gynradd Trowbridge, Caerdydd.

Mae'r ap yn cynnwys darluniau hyfryd o'r holl gymeriadau, a bydd y gêm yn cynnig profiad difyr i blant er mwyn eu hannog i ddefnyddio'r iaith Gymraeg.

Yn cynnwys:

• Lefelau hawdd, canolig ac anodd ar gyfer gwahanol alluoedd
• Cynnwys addas ar gyfer CA1 & CA2, wedi ei ddarparu a'i werthuso gan athrawon
• Geirfa ac acenion gogleddol neu ddeheuol yn ôl eich dewis
• Gêm sillafu hawdd ar ffurf llusgo-a-gollwng
• Map o'r râs er mwyn dangos cynnydd y chwaraewyr
• Themâu cwricwlaidd
• Lleisio gan yr actor proffesiynol, Llŷr Ifans
• Adran adolygu sillafu
• Tudalen i gymharu sgôr

Mae ap arall i gyd-fynd â Dreigiau Dinas Emrys, sef ap Guto Nyth Brân ar gyfer ysgolion cynradd.

Ariannwyd yn rhannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'i rhaglen gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu Cymraeg a dwyieithog.

*************************************************************************

Guto Nyth Brân is a Welsh second language app and online resource for teachers and pupils (5-11 years old) that will develop Welsh language skills in an interesting and fun-filled way. The game is based on the story of Guto Nyth Brân, a legendary 18th century athlete from the Pontypridd area.

The game was developed in association with The Welsh Government, Welsh language specialists, Red Ninja developers and the pupils and teachers of:

Ysgol Maelgwn, Llandudno Junction, Woodlands Community Primary School, Cwmbrân and Trowbridge Primary School, Cardiff.

Featuring beautifully illustrated characters and fun gameplay, the app will encourage children to engage with the Welsh language.

Features:

• Easy, medium and hard levels to suit varying learning abilities
• KS1 & KS2 teacher authored and evaluated content
• North and South Welsh content
• Easy drag and drop spelling game
• Race map screen that shows players’ progress
• Curricular related topics
• Audio by professional actor Llŷr Ifans.
• Learners’ spelling review section
• High score Leaderboard

Guto Nyth Brân has a complementary Welsh Language App for Secondary schools called Dreigiau Dinas Emrys.

Part funded by the Welsh Government as part of its Welsh and bilingual teaching and learning resources commissioning programme.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.