You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Karta mého srdce

S aplikací Karta mého srdce máte zdravotní informace své i svých nejbližších stále u sebe

S aplikací Karta mého srdce máte zdravotní informace své i svých nejbližších stále u sebe

Karta mého srdce

by Zamestnanecka pojistovna Skoda
Karta mého srdce
Karta mého srdce
Karta mého srdce

What is it about?

S aplikací Karta mého srdce máte zdravotní informace své i svých nejbližších stále u sebe.

Karta mého srdce

App Details

Version
1.1.153
Rating
NA
Size
16Mb
Genre
Health & Fitness Medical
Last updated
March 6, 2018
Release date
July 17, 2017
More info

App Screenshots

Karta mého srdce screenshot-0
Karta mého srdce screenshot-1
Karta mého srdce screenshot-2
Karta mého srdce screenshot-3
Karta mého srdce screenshot-4

App Store Description

S aplikací Karta mého srdce máte zdravotní informace své i svých nejbližších stále u sebe.

Obsahem jsou čerpané zdravotní služby, informace o preventivních prohlídkách a zdravotních programech, výsledky laboratorních vyšetření, historie zdravotního pojištění, komunikace se zdravotní pojišťovnou a mnoho dalšího. Data v aplikaci jsou bezpečně uložena a kdykoliv
k dispozici i v offline režimu.

Plně funkční je aplikace pouze pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Mobilní aplikace Karta mého srdce (KMS) má velice intuitivní ovládání, které je v souladu se standardy používanými u moderních mobilních aplikací.


Uživatel si v aplikaci KMS může přehledně uložit rodinnou i osobní anamnézu, vytvořit vlastní archiv zdravotních dokladů (lékařských zpráv, výsledků vyšetření apod), zaznamenat váhu či tlak nebo třeba na mapě najít nejbližší smluvní zdravotnické zařízení.

Aplikace KMS umožňuje schraňovat data o výšce, váze, srdečním tepu a tlaku, poskytovaná jinými zařízeními (např. Apple Watch) do aplikace Zdraví, aby je později uživateli v aplikaci KMS zobrazila.

Aplikace KMS data z aplikace Zdraví pouze načítá, nedochází k záznamu do aplikace Zdraví.

Aplikace bude průběžně aktualizována

Using App “Karta meho srdce“ you have your health information with you and your closest ones.

App contents medical services, information on preventive examinations and health programs, results of laboratory examinations, history of health insurance, communication with the health insurance company and much more. Application data is stored securely at any time.
App is available off-line mode too.

App is fully functional only for individuals insured of Škoda Employee Insurance Company.

App “Karta meho srdce” has a very intuitive control consistent with the standards used in modern mobile applications.

In App, the user can clearly list his family and personal history, create his / her own archive of health documents (medical reports, examinations, etc.), record weight or pressure, or find the nearest contracted health facility on the map.

App “Karta meho srdce“ enables to collect height, weight, heart rate and pressure data provided by other devices (for example Apple Watch) into the app Health. User can view this data in app “Karta meho srdce“.
App “Karta meho srdce“ imports data from the App Health only, no recording.

The application will be continuously updated

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.