You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Portosdicty Dict Fra-Slo

The Portos French Slovene and Slovene French dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages

The Portos French Slovene and Slovene French dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages

Portosdicty Dict Fra-Slo

by Bi-Tim d.o.o.
Portosdicty Dict Fra-Slo
Portosdicty Dict Fra-Slo
Portosdicty Dict Fra-Slo

What is it about?

The Portos French Slovene and Slovene French dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages. This free version has some content limitations.

Portosdicty Dict Fra-Slo

App Details

Version
2.4
Rating
NA
Size
11Mb
Genre
Travel Books
Last updated
November 13, 2017
Release date
May 29, 2014
More info

App Screenshots

Portosdicty Dict Fra-Slo screenshot-0
Portosdicty Dict Fra-Slo screenshot-1
Portosdicty Dict Fra-Slo screenshot-2
Portosdicty Dict Fra-Slo screenshot-3
Portosdicty Dict Fra-Slo screenshot-4

App Store Description

The Portos French Slovene and Slovene French dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages. This free version has some content limitations.

Main features:
#1 – This Portos edition includes two extensive dictionaries: French to Slovene (64.000 words), Slovene to French (65.000 words) without their meanings (limitation of free version)
#2 - search active during typing
#3 -wildcard search possibility (? is any character, * any number of characters)
#4 -Last searched words accessible for later usage
#5 - reverse dictionary and phrasebook button
#6 – scrolling up and down through selected dictionary
#7 - works completely offline
#8 - 21 out of 530 useful phrases (free version limitation)
#9 - native speaker audio for all phrases
#10 - offline PDF brochures for some sections
#11 - online connection possible to official slovenian tourist web page

--------

Francosko-slovenski in slovensko-francoski slovar Portos omogoča učinovit in uporabniku prijazen način za iskanje francoskih besed iz slovenskega jezika in obratno. Ta brezplačna verzija ima nekaj vsebinskih omejitev.


Glavne funkcionalnosti:
#1 – Ta portos zbirka obsega dva obsežna slovarja: francosko-slovenski (64.000 besed), slovensko-francoski (65.000 besed) brez njihovih pomenov (samo v brezplačni različici)
#2 – iskanje je aktivno sproti med tipkanjem iskane besede
#3 – iskanje besed s poljubnimi znaki (? Je katerikoli znak, * je eden ali več poljubnih znakov)
#4 – nazadnje najdene beside na voljo za kasnejšo uporabo
#5 – gumb za hitro spremembo slovarja ali fraze v obratno
#6 – premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja
#7 - deluje povsem brez spletne povezave
#8 - 21 od 530 uporabnih fraz (omejitev brezplačne različice)
#9 - dodani zvočni posnetki govorcev jezika v fraze
#10 - lokalno dostopne PDF brošure
#11 - možnost direktne povezave na spletno stran www.slovenia.info

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.