You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
ESIM Racibórz

Aplikacja ESIM Racibórz zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru Miasta Raciborza

Aplikacja ESIM Racibórz zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru Miasta Raciborza

ESIM Racibórz

by GISPartner Sp. z o.o.
ESIM Racibórz
ESIM Racibórz
ESIM Racibórz

What is it about?

Aplikacja ESIM Racibórz zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru Miasta Raciborza. Jest to mobilna wersja Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej (ESIM) miasta Racibórz.

ESIM Racibórz

App Details

Version
3.2
Rating
NA
Size
53Mb
Genre
Utilities Navigation
Last updated
October 4, 2016
Release date
October 4, 2016
More info

App Screenshots

ESIM Racibórz screenshot-0
ESIM Racibórz screenshot-1
ESIM Racibórz screenshot-2
ESIM Racibórz screenshot-3
ESIM Racibórz screenshot-4

App Store Description

Aplikacja ESIM Racibórz zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru Miasta Raciborza. Jest to mobilna wersja Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej (ESIM) miasta Racibórz.
Aplikacja umożliwia:
•rejestrowanie zgłoszeń publicznych
•wybór kompozycji mapowych ESIM
•swobodne nawigowanie na mapie ( przesuwanie, powiększanie, pomniejszanie widoku),
•nawigowanie do aktualnej pozycji,
•wyszukiwanie i lokalizację obiektów poprzez adres,
•dodawanie zdefiniowanych usług WMS,
•pomiar odległości i powierzchni,
•rejestrowanie aktualnej pozycji wraz z przesłaniem adresu URL do widoku mapy za pomocą poczty elektronicznej, SMS, Facebook, Twitter
•rejestrowanie trasy wraz z jej zapisem do formatu KML

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.


ESIM Racibórz application provides the access to data and spatial services of Racibórz City. It is a mobile version of the Electronic Information System (ESIM) for Racibórz City.
Application provides:
•Registering public notifications
•Managing map modules ESIM
•Free navigation within map (pan, zoom in, zoom out),
•Navigating and searching for features by address,
•Adding previously defined WMS services
•Tools for measuring distance and area,
•Registering user’s current location with the option of sending a URL address to this location via e-mail, SMS, Facebook, Twitter
•Registering route and saving it in KML format

Disclaimer:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.