You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Agil Helse online

På vår digitale plattform, Agil Helse online, kan vi hjelpe deg med et mangfold av helsetjenester uten at du trenger å komme til vårt kontor

På vår digitale plattform, Agil Helse online, kan vi hjelpe deg med et mangfold av helsetjenester uten at du trenger å komme til vårt kontor

Agil Helse online

by Agil Helse AS
Agil Helse online
Agil Helse online
Agil Helse online

What is it about?

På vår digitale plattform, Agil Helse online, kan vi hjelpe deg med et mangfold av helsetjenester uten at du trenger å komme til vårt kontor. Om du ønsker konsultasjon fra en av våre helsemedarbeidere hjemme eller fra arbeidsplassen kan vi møte deg her gjennom en sikker videoløsning. Noen bor langt unna helsepersonell, eller er av andre grunner forhindret fra å møte sin behandler eller rådgiver fysisk. Vi vil være tilgjengelig for å bistå deg med oppfølging, behandling og rådgivning. Sikkert, raskt og effektivt.

Agil Helse online

App Details

Version
3.31.0
Rating
(1)
Size
94Mb
Genre
Medical Health & Fitness
Last updated
February 13, 2021
Release date
April 21, 2020
More info

App Store Description

På vår digitale plattform, Agil Helse online, kan vi hjelpe deg med et mangfold av helsetjenester uten at du trenger å komme til vårt kontor. Om du ønsker konsultasjon fra en av våre helsemedarbeidere hjemme eller fra arbeidsplassen kan vi møte deg her gjennom en sikker videoløsning. Noen bor langt unna helsepersonell, eller er av andre grunner forhindret fra å møte sin behandler eller rådgiver fysisk. Vi vil være tilgjengelig for å bistå deg med oppfølging, behandling og rådgivning. Sikkert, raskt og effektivt.

OM OSS:
Agil Helse er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste med kontorer i Oslo, Stavanger og Ålesund. Vi leverer bedriftshelsetjenester over hele landet, med fokus på forebygging, helsefremming og rask oppfølging. Vi har medarbeidere med lang og omfattende erfaring fra områdene arbeidsmedisin, HMS, allmennmedisin, akuttmedisin, kommunale legevakter, forebyggende helsetjenester og reisemedisin. Dette omfatter erfarne leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, gestaltterapeuter, helsesekretærer og yrkeshygieniker.

VANLIGE HELSETJENESTER VI LEVERER TIL BEDRIFTER OG PRIVATKLIENTER
Medisinske tjenester:
- Allmennmedisin
- Akuttmedisin
- Reisemedisin
Jordmortjenester
- Oppfølging av gravide
Psykologiske tjenester
- Psykologisk bistand
- Krisepsykologi
- Emosjonell støtte
-Førstehjelp overfor ansatte i omstillinger
Helse og livsstil
Bedrifthelsetjenester og HMS-rådgivining
- Lederstøtte
- Bistand ved permitteringer og nedbemanninger
- Medvirke til utarbeidelse, oppdatering av interne prosedyrer på smittevernområder eller på områder som berøres.
Kurs
- Alle kurs kan formidles online.

TRYGGHET
Vår tjeneste er en GDPR godkjent kryptert videochat med sikker autentisering. Du logger deg inn med BankID og møter en av våre erfarne helsemedarbeidere.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.